Salon SPA w centrum Krakowa
zawsze blisko Ciebie

Regulamin Kart Stałego Klienta


Wybierz zabieg:


Regulamin

Doceniamy Naszych Stałych Klientów!!!

 

Zasady przyznawania i korzystania z Karty Stałego Klienta wystawionej przez Garden Spa.

 

1. Do otrzymania KARTY uprawniona jest każda osoba, która spełnia poniższe warunki:

  • W ciągu pół roku trzykrotnie dokonywała rezerwacji, następnie była gościem Salonu Garden Spa.
  • Zapłaciła w ciagu roku za zabiegi lub zakup produktów łącznie min 5000 PLN*.
  • Zapłaciła w ciagu roku za zabiegi lub zakup produktów łącznie min. 10000 PLN**.

2. KARTA daje użytkownikowi 10%* lub 15%** zniżki na usługi i zakupy w Garden Spa.

3. Zniżka nie obowiązuje przy usługach już objętych promocjami.

4. Jedyną osobą upoważnioną do posługiwania się KARTĄ jest jej użytkownik, co oznacza, że prawo do zniżek nie może być cedowane na inną osobę.

5. Warunkiem otrzymania zniżki jest okazanie KARTY.

6. Karta Stałego Klienta jest ważna bezterminowo, pod warunkiem że Klient będzie gościem Salonu Garden Spa minimum raz na pół roku, przy czym okres ważności KARTY rozpoczyna się wraz z ostatnią wizytą. Po półrocznym okresie nieobecności Klienta w Salonie Garden Spa karta traci swoją ważność.

7. W przypadku zgubienia bądź zniszczenia KARTY, w celu wystawienia duplikatu, jej użytkownik powinien zgłosić się z dowodem tożsamości do Garden Spa.

8. KARTA jest własnością Salonu Garden Spa.

9. Otrzymanie i korzystanie z KARTY  jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu. Regulamin KARTY obowiązuje od dnia 01. 09. 2016 r.

10. Garden Spa zastrzega sobie prawo zmiany treści niniejszego Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się w Garden Spa i na stronie internetowej www.gardenspa.pl

11. Do zmiany Regulaminu wystarczy jego ogłoszenie w Garden Spa lub na stronie internetowej.

Cena: .....


Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych.

Do góry